LGBT, moslim en Brusselaar: ‘Men hóeft niet uit de kast te komen’

Aan meningen over homoseksualiteit, islam en migratie vandaag geen gebrek. Maar hoewel de kwesties een dagelijkse rol spelen in het leven van veel mensen, worden de betrokkenen er zelf zelden over gehoord. In het zopas gepubliceerde ‘Habibi’ biedt schrijver en antropoloog Wim Peumans een stem aan LGBT’s (lesbian, gay, bi, transgender) met een moslimachtergrond. Daarvoor had hij meer dan 60 diepte-interviews met LGBT-moslims, onder wie Brusselaar Khalid*.

Khalid werd in Egypte geboren, maar verhuisde in de beginjaren 2000 naar België onder het mom van zijn studies. “Dat was niet de echte reden. Ik kwam wel om te studeren, maar ik bleef hier vanwege mijn seksualiteit,” vertelt hij. Mondjesmaat groeide bij Khalid in Egypte immers het besef dat hij niet om zijn gevoelens heen zou kunnen. En daarmee het besef dat leven als homoseksueel onhaalbaar zou zijn in Egypte. “Who are you kidding, zei ik tegen mezelf.”

Lees meer in BRUZZ

foto Sami Ammar

Bezettingen sans-papiers blazen beweging nieuw leven in

‘Het ís ooit gelukt’

Hoewel bezettingen in het verleden tot regularisatieoperaties hebben geleid, zijn experts er vandaag niet van overtuigd dat de ‘occupations’ van de Begijnhofkerk, de ULB en de VUB tot dat resultaat zullen leiden. “Maar zelfs indien het niet gebeurt, klimmen de sans-papiers een beetje hoger op de politieke agenda.”

In het BRUZZ-magazine deze week, of online

‘Waarden moeten leven’

Nieuwe, academische publicatie. ‘Waarden moeten leven.’ De rol en overdracht van waarden in langlevende familiebedrijven. (Tijd-Schrift, 10(3) – 2020)

“Aan de hand van vier case study’s van minstens honderdjarige familiebedrijven, van koekjesproducent Maison Dandoy tot brouwerij Het Anker, tonen ze aan dat de families aan het hoofd van deze bedrijven waarden als eerlijkheid en kwaliteit hoog in het vaandel dragen. Even belangrijk blijkt echter de nood om deze waarden te herinterpreteren en aan te passen aan nieuwe tijden.”

Straathoekwerker schrijft roman over daklozenwereld: ‘Welkom in het andere Brussel’

De rauwe werkelijkheid overtreft de fictie ruimschoots. Met die waarschuwing trapt straathoekwerker Filip Keymeulen zijn debuutroman ‘Alhambra’ af, een fictieve, maar op ervaringen gebaseerde duik in de Brusselse daklozenwereld. “Iemand die tussen zijn 17 en 30 jaar enkel met drugs bezig is geweest, duw je in een zwart gat door hem zomaar te laten afkicken.”

In BRUZZ.

Saskia Vanderstichele

Panelgesprek Café Partagé

Delen en herverdelen als antwoord op de coronacrisis (Broederlijk Delen, Welzijnszorg en Orbit vzw).

De zwaksten zijn het grootste slachtoffer van de coronacrisis. Hoe worden zij in Brussel, maar ook wereldwijd hiermee geconfronteerd en welke uitdagingen brengt dat met zich mee? We zoeken naar oplossingen op lokaal en globaal niveau en gaan in gesprek met:

– Filip Keymeulen Brussels straathoekwerker, Diogenes vzw.

– Farouk Al-Hasbani Professor en auteur van ‘Weg van Syrië’.

– Nils Luyten projectmedewerker ‘Woning Gezocht, buren gevonden’, ORBIT vzw.

– Lien Vermeersch Antropologe, werkzaam voor Broederlijk Delen in Bolivia.

– Dirk Van der Roost: Beleidsmedewerker Duurzaamheid Broederlijk Delen.

Moderator Ellen Debackere