Publieke ruimte na corona: ‘Voor een doorbraak moet de crisis lang genoeg duren’

Tijdens de lockdown namen verschillende steden en gemeenten het initiatief om meer publieke ruimte beschikbaar te stellen, of om die ruimte op zijn minst anders in te delen.

Een aantal van die ingrepen bleef ook nadien voortbestaan. Hoe efficiënt waren die maatregelen? Wie kon ervan genieten? In hoeverre zal de coronacrisis op lange termijn een effect hebben op de verdeling van onze publieke ruimte?

Lees meer: https://www.apache.be/2020/08/25/publieke-ruimte-na-corona-voor-een-doorbraak-moet-de-crisis-lang-genoeg-duren/ © Apache

Migratiebeleid tussen stad, staat en de Europese Unie. Een blik op het verleden

Al heel lang worden pogingen ondernomen om migratie te reguleren. De kwestie overstijgt de vraag naar open, dan wel gesloten grenzen. Onderzoek naar hoe de stad Antwerpen omging met buitenlandse nieuwkomers tijdens de tweede helft van de negentiende eeuw, toont aan dat wie een complex en gelaagd fenomeen als migratiebeleid wil begrijpen, rekening zal moeten houden met veel verschillende factoren. Daarbij mag de rol van het lokale bestuursniveau niet uit het oog verloren worden. Ook vandaag niet. Vanuit het verleden begrijpen we dan ook beter het huidige migratiebeleid. 

Een stuk voor Aktief

aktief foto

Is de tijd rijp voor nieuwe regularisatie van sans-papiers?

Sinds het begin van de lockdown gonst het van berichten over de noodzaak van een regularisatie van mensen zonder papieren. Niet enkel de sans-papiers zelf, maar ook opiniemakers, academici en middenveldorganisaties benadrukken de voordelen van een regularisatie. Hoe dicht staan we vandaag bij een regularisatiecampagne, wat zijn de gevolgen en wordt ze effectief best nu uitgevoerd?

Lees meer: Apache

foto apache

 

‘Alsof iedereen weggegomd is, behalve de thuislozen’

Straathoekwerker Bert De Bock creëert nabijheid op anderhalve meter afstand

Al zeventien jaar is hij straathoekwerker in Brussel, en nog nooit maakte hij zo’n crisis mee. Voor Bert De Bock is alles sinds de coronapandemie veranderd, maar tegelijkertijd ook hetzelfde gebleven. “We zien nog steeds mensen. Maar het is de eerste keer dat we op zo’n schaal honger waarnemen.”

Meer in BRUZZ

foto de bock

 

Traumapsychologe Elke Van Hoof waarschuwt: ‘Angst heeft een averechts effect’

Onzekerheid, het gebrek aan sociaal contact en het gevoel van vermoeidheid kunnen op termijn resulteren in angstklachten en zelfs posttraumatische stress, waarschuwt Elke Van Hoof, professor aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB). “Stadsbewoners die in kleine ruimtes wonen, lopen een nog hoger risico op de coronaburn-out. We moeten dringend handelen.”

Lees meer in BRUZZ (09/04/2020)

elke van hoof

Welkom in Antwerpen? Nu ook het boek

Ik ondergeteekende Elias Querido verpligte my by dezen op myn woord van eer, het Koningryk Belgien onverwyld te zullen verlaten op het eerste bevel dat my dienaengaende door de Overheyd zoude worden gegeven.” (1840)

In het negentiende-eeuwse Antwerpen moest niet elke vreemdeling bij aankomst schriftelijk garanderen dat hij of zij het land zou verlaten zodra de autoriteiten dit zouden eisen.

Wie nieuwsgierig is waarom Elias Querido klaarblijkelijk tot een risicogroep behoorde, en meer wil weten over het negentiende-eeuwse vreemdelingenbeleid in Antwerpen, kan opgelucht ademhalen. Het boek verscheen zonet bij Leuven University Press: Welkom in Antwerpen? 

cover welkom in antwerpen