‘Waarden moeten leven’

Nieuwe, academische publicatie. ‘Waarden moeten leven.’ De rol en overdracht van waarden in langlevende familiebedrijven. (Tijd-Schrift, 10(3) – 2020)

“Aan de hand van vier case study’s van minstens honderdjarige familiebedrijven, van koekjesproducent Maison Dandoy tot brouwerij Het Anker, tonen ze aan dat de families aan het hoofd van deze bedrijven waarden als eerlijkheid en kwaliteit hoog in het vaandel dragen. Even belangrijk blijkt echter de nood om deze waarden te herinterpreteren en aan te passen aan nieuwe tijden.”

Straathoekwerker schrijft roman over daklozenwereld: ‘Welkom in het andere Brussel’

De rauwe werkelijkheid overtreft de fictie ruimschoots. Met die waarschuwing trapt straathoekwerker Filip Keymeulen zijn debuutroman ‘Alhambra’ af, een fictieve, maar op ervaringen gebaseerde duik in de Brusselse daklozenwereld. “Iemand die tussen zijn 17 en 30 jaar enkel met drugs bezig is geweest, duw je in een zwart gat door hem zomaar te laten afkicken.”

In BRUZZ.

Saskia Vanderstichele

Panelgesprek Café Partagé

Delen en herverdelen als antwoord op de coronacrisis (Broederlijk Delen, Welzijnszorg en Orbit vzw).

De zwaksten zijn het grootste slachtoffer van de coronacrisis. Hoe worden zij in Brussel, maar ook wereldwijd hiermee geconfronteerd en welke uitdagingen brengt dat met zich mee? We zoeken naar oplossingen op lokaal en globaal niveau en gaan in gesprek met:

– Filip Keymeulen Brussels straathoekwerker, Diogenes vzw.

– Farouk Al-Hasbani Professor en auteur van ‘Weg van Syrië’.

– Nils Luyten projectmedewerker ‘Woning Gezocht, buren gevonden’, ORBIT vzw.

– Lien Vermeersch Antropologe, werkzaam voor Broederlijk Delen in Bolivia.

– Dirk Van der Roost: Beleidsmedewerker Duurzaamheid Broederlijk Delen.

Moderator Ellen Debackere 

Publieke ruimte na corona: ‘Voor een doorbraak moet de crisis lang genoeg duren’

Tijdens de lockdown namen verschillende steden en gemeenten het initiatief om meer publieke ruimte beschikbaar te stellen, of om die ruimte op zijn minst anders in te delen.

Een aantal van die ingrepen bleef ook nadien voortbestaan. Hoe efficiënt waren die maatregelen? Wie kon ervan genieten? In hoeverre zal de coronacrisis op lange termijn een effect hebben op de verdeling van onze publieke ruimte?

Lees meer: https://www.apache.be/2020/08/25/publieke-ruimte-na-corona-voor-een-doorbraak-moet-de-crisis-lang-genoeg-duren/ © Apache

Migratiebeleid tussen stad, staat en de Europese Unie. Een blik op het verleden

Al heel lang worden pogingen ondernomen om migratie te reguleren. De kwestie overstijgt de vraag naar open, dan wel gesloten grenzen. Onderzoek naar hoe de stad Antwerpen omging met buitenlandse nieuwkomers tijdens de tweede helft van de negentiende eeuw, toont aan dat wie een complex en gelaagd fenomeen als migratiebeleid wil begrijpen, rekening zal moeten houden met veel verschillende factoren. Daarbij mag de rol van het lokale bestuursniveau niet uit het oog verloren worden. Ook vandaag niet. Vanuit het verleden begrijpen we dan ook beter het huidige migratiebeleid. 

Een stuk voor Aktief

aktief foto