Als het witte doek is gevallen

Met de restauratie van het Aegidium, een voor­malig cinemacomplex op het Sint-Gillisvoorplein, worden de oude, Brusselse wijkbioscopen even in de kijker geplaatst. Dat geheugensteuntje is welkom: aan heel wat gebouwen is vandaag amper nog te merken dat ze ooit het schouwtoneel waren van een roemrijk filmverleden. Drie opmerkelijke metamorfoses. In BRUZZ.

CC rio 1 kopieals het witte doek