Waarom de kolonisator zich sociaal en biologisch verheven voelde

Rede is voor Europeanen

De wortels van het Europese kolonialisme lagen in het opkomende industrieel kapitalisme. Toch kan het fenomeen volgens experts niet los gezien worden van een context waarin Europeanen zich zowel sociaal als biologisch superieur achtten. Ook vandaag zijn de gevolgen daarvan nog voelbaar. ‘Het superioriteitsgevoel is heel oud.’

Meer lezen in EOS Special: Kolonialisme en verzet

Wie kiest tussen leven en dood?

De coronapandemie plaatst ons voor het ene na het andere medische dilemma. Hoewel ethische vraagstukken niet nieuw zijn in de geschiedenis van de geneeskunde, is de manier waarop zulke beslissingen worden genomen wel veranderd. ‘Er is een tijd geweest waarin de verloskundige koos voor het leven van het kind omdat het gedoopt moest worden.’

Ethische beslissingen in de gezondheidszorg vroeger en nu. Deze maand in EOS.

Oorlogsjournaliste en arts: ‘Veel slachtoffers zitten nog met een groot trauma’

Als een hommage, maar ook om begrip te vragen voor de opgelopen trauma’s, brengen oorlogsjournaliste Joanie de Rijke en arbeidsarts Tine Gregoor de verhalen van slachtoffers van 22 maart 2016 samen in een boek. En zo vertellen ze ook hun eigen verhaal, want Gregoor besliste meteen om de slachtoffers mee te verzorgen. Voor De Rijke kwamen herinneringen terug aan wat ze zelf meemaakte op reportage in Libië. “De eenzaamheid van veel slachtoffers is een van de meest trieste bevindingen.” Interview in BRUZZ

Copyright Bart Dewaele

LGBT, moslim en Brusselaar: ‘Men hóeft niet uit de kast te komen’

Aan meningen over homoseksualiteit, islam en migratie vandaag geen gebrek. Maar hoewel de kwesties een dagelijkse rol spelen in het leven van veel mensen, worden de betrokkenen er zelf zelden over gehoord. In het zopas gepubliceerde ‘Habibi’ biedt schrijver en antropoloog Wim Peumans een stem aan LGBT’s (lesbian, gay, bi, transgender) met een moslimachtergrond. Daarvoor had hij meer dan 60 diepte-interviews met LGBT-moslims, onder wie Brusselaar Khalid*.

Khalid werd in Egypte geboren, maar verhuisde in de beginjaren 2000 naar België onder het mom van zijn studies. “Dat was niet de echte reden. Ik kwam wel om te studeren, maar ik bleef hier vanwege mijn seksualiteit,” vertelt hij. Mondjesmaat groeide bij Khalid in Egypte immers het besef dat hij niet om zijn gevoelens heen zou kunnen. En daarmee het besef dat leven als homoseksueel onhaalbaar zou zijn in Egypte. “Who are you kidding, zei ik tegen mezelf.”

Lees meer in BRUZZ

foto Sami Ammar

Bezettingen sans-papiers blazen beweging nieuw leven in

‘Het ís ooit gelukt’

Hoewel bezettingen in het verleden tot regularisatieoperaties hebben geleid, zijn experts er vandaag niet van overtuigd dat de ‘occupations’ van de Begijnhofkerk, de ULB en de VUB tot dat resultaat zullen leiden. “Maar zelfs indien het niet gebeurt, klimmen de sans-papiers een beetje hoger op de politieke agenda.”

In het BRUZZ-magazine deze week, of online

‘Waarden moeten leven’

Nieuwe, academische publicatie. ‘Waarden moeten leven.’ De rol en overdracht van waarden in langlevende familiebedrijven. (Tijd-Schrift, 10(3) – 2020)

“Aan de hand van vier case study’s van minstens honderdjarige familiebedrijven, van koekjesproducent Maison Dandoy tot brouwerij Het Anker, tonen ze aan dat de families aan het hoofd van deze bedrijven waarden als eerlijkheid en kwaliteit hoog in het vaandel dragen. Even belangrijk blijkt echter de nood om deze waarden te herinterpreteren en aan te passen aan nieuwe tijden.”